Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de zenuwcellen die dopamine aanmaken, beschadigd raken. Het gevolg hiervan is dat er een tekort aan dopamine ontstaat. Gelukkig zijn er verschillende medicijnen beschikbaar die de klachten met betrekking tot Parkinson verminderen. Echter zijn er tot op de dag van vandaag nog geen enkele medicijnen die deze vervelende aandoening genezen.

Levodopa

Voorbeelden van medicijnen die de klachten verlichten zijn levodopa, dopamine-agonisten en anti-cholinergica. De stof levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine, waardoor het tekort aan dopamine weer wordt aangevuld. Levodopa is het meest effectieve medicijn voor Parkinson. Dit medicijn vermindert namelijk de bewegingstraagheid en alle klachten die daarmee gepaard zijn. In veel gevallen vermindert ook de spierstijfheid en pijn in het algemeen.

Door het gebruik van levodopa kan enerzijds uw reactievermogen afnemen en anderzijds uw smaak veranderen. Ook kunt u misselijkheid en duizeligheid ervaren. Tenslotte kan ook uw eetlust afnemen, wat weer kan leiden tot gewichtsverlies.

Medicijnen bij Parkinson: door het gebruik van levodopa kan uw eetlust afnemen.

Dopamine-agonisten

Dopamine-agonisten bootsen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld levodopa, de werking van dopamine na. Dit komt doordat dit medicijn haar werking direct uitoefent op de dopaminereceptor. Het effect hiervan is dat zowel de bewegingstraagheid als de spierstijfheid afneemt. Bovendien vermindert dit medicijn in sommige gevallen ook het beven.

De bijwerkingen van dit medicijn zijn dat u last kunt krijgen van misselijkheid en zelfs braken. Daarnaast kunt u door het innemen van dit medicijn duizeligheid ervaren (bij te snel het opstaan) en last krijgen van impulscontrole-stoornissen zoals gok- en koopverslavingen. Ook kunt u van dit medicijn slaperig worden en plotselinge slaapaanvallen krijgen.

Medicijnen bij Parkinson: van dopamine-agonisten kunt u slaperig worden.

Anti-cholinergica

Om te voorkomen dat acetylcholine, een boodschapperstof inde hersenen, de overhand krijgt vanwege het dopaminetekort, kunt u het medicijn anti-cholinergica innemen. Dopamine en acetylcholine moeten namelijk met elkaar in evenwicht zijn. Anti-cholinergica remt de activiteit van acetylcholine af. Dit medicijn werkt, in het geval van Parkinson, tegen zowel spierkrampen als het beven. Daarnaast gaat dit medicijn ook het overmatig transpireren en de overmatige speekselproductie  tegen.

Helaas heeft ook dit medicijn bijwerkingen. Zo kunt u bij inname van anti-cholinergica geheugenklachten ervaren, maar ook plasproblemen en potentiestoornissen. Bij een hoge dosering kunt u zelfs hartkloppingen ervaren en een verhoogde druk in de oogbol. Om die reden mogen deze medicijnen slechts beperkt gebruikt worden.

Indien u medicijnen slikt, ongeacht de reden, zorg er dan ten alle tijden voor dat u goed geïnformeerd bent over wat de medicijnen doen,welke stoffen er verwerkt zijn en wat de bijwerkingen zijn. Neem in het geval van twijfel altijd contact op met uw arts.

Ontvang vrijblijvend slaapadvies van Decupré

Naar adviespaneel