Er bestaat nog wel eens onduidelijkheid over het verschil tussen Parkinson en parkinsonisme. Officieel gezien is parkinsonisme een verzamelnaam voor de ziekte van Parkinson en een aantal aandoeningen die hier erg op lijken. Alle aandoeningen hebben vergelijkbare symptomen: stijfheid, traagheid, beven en balansproblemen. Bovendien raken de zenuwcellen in de hersenen beschadigd, wat soepel bewegen vermoeilijkt.

Zowel in het geval van Parkinson als parkinsonisme wordt soepel bewegen vermoeilijkt.

Dopamine-overdracht

In zowel het geval van Parkinson als in het geval van parkinsonisme gaat er in de hersenen iets mis met de dopamine-overdracht tussen de zenuwcellen. Het verschil is echter dat bij de ziekte van Parkinson de zenuwcellen die dopamine aanmaken beschadigd raken terwijl bij parkinsonisme de zenuwcelen die dopamine ontvangen beschadigd raken waardoor zij niet of nauwelijks nog reageren op dopamine. In beide gevallen ontstaat er een tekort aan dopamine en wordt het bewegen negatief beïnvloed.

Medicatie

Een ander verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonisme is het effect van medicijnen op de aandoening. Zo kan een neuroloog overwegen om parkinsonisme te diagnosticeren indien de standaard anti-parkinsonmedicijnen de symptomen niet of nauwelijks verminderen. Parkinsonmedicijnen hebben namelijk weinig zin in het geval van parkinsonisme aangezien deze medicijnen een tekort aan dopamine op heffen. Het probleem ingeval van parkinsonisme is namelijk geen tekort aan dopamine maar een tekort aan goed functionerende dopamine-ontvangende zenuwcellen. Bij maar liefst één derde tot een kwart van de mensen die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Parkinson, slaan de medicijnen niet aan. Dit is over het algemeen de belangrijkste aanwijzing dat de persoon in kwestie niet de ziekte van Parkinson heeft maar een andere parkinsonisme.

De medicatie die voor de ziekte van Parkinson wel werkt, werkt niet in het geval van parkinsonisme.

Het verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonismen zit hem dus in waar de dopamine verloren gaat. Hierdoor zijn de medicijnen voorde ziekte van Parkinson niet toepasbaar op parkinsonismen. Tenslotte verschillen Parkinson en parkinsonismen ook in het verloop van de ziekte. Bent u gediagnosticeerd met Parkinson maar heeft u het idee dat uw medicatie weinig effect heeft? Neem dan contact op met uw arts of neuroloog, mogelijk heeft u dan niet de ziekte van Parkinson maar één van de andere parkinsonismen.

Ontvang vrijblijvend slaapadvies van Decupré

Naar adviespaneel