In 2017 waren er, naar aanleiding van het onderzoek van Volksgezondheidszorg vanuit de overheid, ruim 50.700 Nederlanders die Parkinson hebben. Dit is vastgesteld door de huisarts. Van deze Nederlanders zijn er 29.700 man en 21.000 vrouw. Om dit iets dichterbij te formuleren: 3.5 per 1000 mannen en 2.4 per 1000 vrouwen. In deze cijfers zitten alle vormen van Parkinson. Het aantal personen met een vorm van parkinsonisme neemt toe met de leeftijd en komt bij personen onder de 50 jaar nauwelijks voor.

In dit artikel leest u van alles over de ziekte Parkinson. Specifiek wordt besproken:

 • Wat Parkinson is;
 • Hoe Parkinson ontstaat;
 • Voorbeelden van symptomen;
 • Het verloop van de ziekte.

Wat is Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in het deel van de hersenen wat de substantia nigra heet) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen uw cellen geen dopamine meer aanmaken. Die chemische stof heeft uw lichaam nodig om soepel te kunnen bewegen en de lichaamsbewegingen onder controle te houden. Deze ziekte is langzaam progressief en genezing is nog niet mogelijk. 

Als u Googelt op de ziekte Parkinson kunt u twee termen tegenkomen, Parkinson en parkinsonisme. Het verschil wordt hieronder verduidelijkt:

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

 • Ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson;
 • Een slechte doorbloeding van de hersenen;
 • Het gebruik van bepaalde medicijnen;
 • Blootstelling aan giftige stoffen in de omgeving.

Hoe ontstaat parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

1. Patiënten die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong);
2. Patiënten die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid).

Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong;
 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met maken van bewegingen, voornamelijk het begin ervan (akinesie) en missen van automatische bewegingen (hypokinesie);
 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit);
 • Houdings- en evenwichtsproblemen;
 • Bij de houdings- en evenwichtsproblemen hoort ook soms vallen bij langer bestaan van de ziekte;
 • ‘Bevriezen’ van uw benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken.

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen er nog een aantal klachten opspelen als u Parkinson heeft. Bijvoorbeeld trager denken, verminderde reukvermogen, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van uw seksuele behoeften.

De sympthomen die hierboven beschreven staan treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt het per persoon en per stadia van de ziekte wat betreft de ernst van de klachten en de verloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonisme.

Verloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant, bijvoorbeeld rechts. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Leven met Parkinson is in veel gevallen niet heel comfortabel, afhankelijk van de mate waarin u deze ziekte heeft. Om uw lichaam optimaal rust te geven kunt u bijvoorbeeld nagaan hoe u slaapt. Hoe gaat het met uw matras? Ligt u daar nog comfortabel op? Is mijn matras al toe aan vervanging? Wat voor soort matras zou mijn lichaam optimaal ondersteunen? Mocht uw matras toe zijn aan vervanging, hoeveel mag een goed matras kosten?

Dit zijn zaken waar u zich in kunt verdiepen voor het ondersteunen van uw ziekte

Ontvang vrijblijvend slaapadvies van Decupré

Naar adviespaneel